Produkt dnia
Sól drobnoziarnista różowa
Sól drobnoziarnista różowa
3,50 zł
kg
Sól gruboziarnista różowa
Sól gruboziarnista różowa
4,50 zł
kg
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Polityka prywatności

Kłodawa, 15.01.2019 r.

Polityka Prywatności Kopalni Soli „Kłodawa” SA

 Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.
Polityka prywatności spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.
 Administrator

Administratorem danych osobowych, jest Kopalnia Soli „Kłodawa” SA z siedzibą w Kłodawie, pod adresem ul. Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa.

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób: przesyłając mail na adres kopalnia@sol-klodawa.com.pl, dzwoniąc pod numer +48 63 273 33 51 lub wysyłając list (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”) na adres Kopalnia Soli „Kłodawa” SA ul. Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa.

Poprawność przetwarzania danych osobowych w Kopalni Soli „Kłodawa” SA nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przesyłając mail na adres iodo@sol-klodawa.com.pl, dzwoniąc pod numer +48 63 273 32 60 lub wysyłając list (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”) na adres Kopalnia Soli „Kłodawa” SA ul. Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które Pani/Pan podaje dokonując zakupu w Sklepie Internetowym, tj. imię, nazwisko, adres doręczenia przesyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy, (jeśli dokonuje Pani/Pan zakupu na potrzeby firmy) numer NIP, (jeśli dokonuje Pani/Pan zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • w celu realizacji składanych przez Panią/Pana zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Panią/Pana reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować.

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które Pani/Pan podaje dokonując zakupu w Sklepie Internetowym, tj. imię, nazwisko, adres doręczenia przesyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy, (jeśli dokonuje Pani/Pan zakupu na potrzeby firmy) numer NIP, (jeśli dokonuje Pani/Pan zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

 • w celu obsługi i zapewnienia działania Pani/Pana konta użytkownika w Sklepie Internetowym Kopalni Soli „Kłodawa” SA;
 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • w celu realizacji składanych przez Panią/Pana zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Panią/Pana reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować.

Newsletter

Dane osobowe, które nam Pani/Pan powierza rejestrując się, jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej www.sklep.sol-klodawa.com.pl, tj. Pani/Pana adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawiera Pani/Pan z Kopalnią Soli „Kłodawa” SA, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Pani/Pana dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Pani/Pana dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Kopalnię Soli „Kłodawa” SA przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Kopalni Soli „Kłodawa”SA (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

 
Jakie rodzaje informacji na Pani/Pana temat zbiera Kopalnia Soli „Kłodawa” SA i w jaki sposób te informacje wykorzystuje?

Zbieramy i wykorzystujemy Pani/Pana dane, aby informować Panią/Pana o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić Pani/Panu robienie zakupów w Kopalni Soli „Kłodawa” SA przez Internet. Zbieramy też informacje po to, aby doświadczenia klientów z zakupów w Sklepie Internetowym Kopalni Soli „Kłodawa” SA mogły w przyszłości być lepsze.

 Strona internetowa

Informacje takie jak: imię i nazwisko, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mailowy, możemy zbierać także poprzez Stronę internetową. Dane te podawane są przez użytkowników Strony internetowej dobrowolnie w celu skorzystania z oferowanych za jej pośrednictwem usług. Dane użytkowników przetwarzane są także w celu realizacji zakupów w Kopalni Soli „Kłodawa” SA przez Internet. Niepodanie określonych danych może ograniczać możliwość korzystania ze Strony internetowej lub określonych usług. Powyższe dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, którą może Pani/Pan udzielić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia Usług.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

 

Informacja o profilowaniu

Nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.

 

Produkty Kopalni Soli „Kłodawa” SA na stronie internetowej

Produkty prezentowane na naszych stronach domenie http://sklep.sol-klodawa.com.pl/  są w większości wykonywane przez nas, choć kilka z nich może być importowana. Zastrzegamy możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie niektórych artykułów i w razie konieczności użycia surowców zastępczych, które jednak w żaden sposób nie spowodują zmiany, jakości i nie wpłyną znacząco na wygląd danego artykułu. Kopalnia Soli „Kłodawa” SA zastrzega sobie prawo sprzedaży towarów wg innych cen niż określone w prezentowanej ofercie, w przypadku wystąpienia błędów, zmiany stawek podatku VAT bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat.

 

Jakie prawa przysługują w związku z danymi?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Kopalnia Soli „Kłodawa” SA, jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

 

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy, jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iodo@sol-klodawa.com.pl

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Kopalnia Soli „Kłodawa” SA można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: iodo@sol-klodawa.com.pl

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adresiodo@sol-klodawa.com.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np., gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres iodo@sol-klodawa.com.pl

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np., gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kopalnię Soli „Kłodawa” SAalbo, gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Kopalnię Soli „Kłodawa” SA. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 Okres przechowywania

Dane są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne. Konieczność przechowywania danych wynika z okresów ustawowych. Jeżeli przepisy prawa nie określają okresu przechowywania, dane są przechowywane do celów realizacji zamówienia i fakturowania oraz jako dowód prawidłowego wykonania umowy, do wygaśnięcia okresów odpowiedzialności, a następnie są usuwane.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu udostępnienia Newslettera, będziemy przetwarzać do momentu odpowiednio Pani/Pana rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym, rezygnacji z Newslettera lub zakończenia jego wydania.

W zakresie, jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów.

 Dane osobowe Pani/PanaKopalnia Soli „Kłodawa” SA może udostępniać:

a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Pani/Pana przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub zakończeniem,
b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie transakcji,
c) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe.
d) audytorom i biegłym rewidentom, doradcą prawnym, doradcą podatkowym.
e) organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.
(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).
 Nie będziemy przekazywać Pani /Pana danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 Postanowienia końcowe

 Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15.01.2019 r. Wszelkie modyfikacje wchodzą w życie z chwilą dodania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl